Inicjatywa Społeczna Twórcze Ogrody – ISTO

Inicjatywa  Społeczna Twórcze Ogrody – ISTO  oraz Fundacja Wspierania Rodziny ADAMS ogłasza rozpoczęcie naboru kadry doświadczonych nauczycieli, trenerów i jednocześnie pasjonatów z różnych dziedzin np. nauk przyrodniczych,  społecznych, ekonomii, etyki i  innych. Pomysł, który chcemy zrealizować polega na zaoferowaniu uzupełniającej formy aktywności twórczej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizowanej poprzez warsztaty grupowe metodą projektów. Celem tego działania ma być działalność edukacyjna, wspierająca rozwijanie tych umiejętności dzieci, które są szczególnie cenione społecznie i zawodowo:

  • twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • wyszukiwania i analizy informacji,
  • wyciągania trafnych wniosków,
  • pracy zespołowej
  • podejmowania decyzji
  • asertywności
  • komunikacji i autoprezentacji

W ten sposób chcemy uzupełnić typową działalność edukacyjną szkół publicznych podstawowych i ponadpodstawowych.

Więcej szczegółów  na  http://www.tworczeogrody.pl
Oraz  https://www.facebook.com/pages/Tworczeogrody/1421029518114648

Kontakt i pytania:

email

fundacja@fundacjaadams.org.pl

email  biuro@tworczeogrody.pl

tel.  668 839627 –   Danuta Adamska

 

-->