ISTO

Inicjatywa Społeczna Twórcze Ogrody (ISTO) to

lokalna inicjatywa edukacyjno-rozwojowa skierowana do uczniów szkół publicznych

w Poznaniu.