Nasze Działania

 

Fundacja Adams prowadzi:

  • konsultacje psychologiczno – pedagogiczne
  • porady prawne
  • mediacje
  • doradztwo zawodowe i personalne
  • grupy wsparcia
  • warsztaty
  • szkolenia

Jak skorzystać z pomocy Fundacji Adams?

Skontaktować się z pracownikiem pierwszego kontaktu:
osobiście w siedzibie Fundacji ul. Piękna 44 Poznań (Ogrody)
mailowo – fundacja@fundacjaadams.org.pl
telefonicznie –61 222 37 40

Podczas wizyty, pracownik pierwszego kontaktu rozpoznaje problem, z którym zgłasza się do Fundacji dana osoba, następnie kieruje ją do odpowiedniego specjalisty: psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora lub doradcy zawodowego i personalnego celem jego
rozwiązania. Działania mogą mieć charakter indywidualny, nakierowane na jedną osobę lub grupowy i koncentrować się na całej rodzinie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 222 37 40 lub 668 839 524