Oferta

 

 • Mediacje gospodarcze, rodzinne, społeczne
 • Negocjacje w biznesie
 • Doradztwo zawodowe skierowane do młodzieży , seniorów.
 • Doradztwo zawodowe dla matek powracających na rynek pracy.
 • Doradztwo  personalne

Organizujemy

 • prelekcje zawodoznawcze dla szkół.
 • warsztaty z zakresu kompetencji miękkich (m.in .komunikacji, negocjacji, zarządzania czasem, asertywności,)
 • Treningi antystresowe
 • Zajęcia przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Warsztaty rozpoznawania zasobów
 •  Warsztaty Autoprezentacji

 

Nasza działalność to zarówno działania skierowane na pracę indywidualną z klientem oraz pracę w grupach, skierowaną do organizacji, firm i placówki.