PSYCHOEDUKACJA

Psychoedukacja jest formą pomocy dla osób potrzebujących poszerzyć swoją wiedzę w związku z sytuacją życiową, w jakiej się znaleźli. Działania psychoedukacyjne są skierowane do rodziców dzieci i młodzieży, rodzin i przyjaciół osób cierpiących na zaburzenia psychiczne (np. depresja, schizofrenia, zaburzenia osobowości), dla osób będących w relacji partnerskiej lub małżeńskiej. Podczas spotkań psychoedukacyjnych psycholog rozpozna potrzeby edukacyjne a także dobierze materiały i informacje w zależności od potrzeb i problemu. Dzięki spotkaniom edukacyjnym nauczysz się, jak wspierać bliskie Ci osoby.