OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ

FUNDACJA WSPIERANIA RODZINY ADAMS
KRS 0000379197
Ul .Piękna 44, 60-589 Poznań,
Tel.6182223740, adres email fundacja@fundacjaadams.org.pl.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej zorganizowanej na rzecz podopiecznego fundacji Michała Pawlaka.

W dniach od 1 lipca 2013 roku do 10 września 2013 roku Fundacja Wspierania Rodziny ADAMS z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pięknej 44, działając na podstawie Decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr190/2013 z dnia 29 maja 2013r, zmienionej Decyzją Nr239/2013 z dnia 26 czerwca 2013- realizowała zbiórkę publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podopiecznego Fundacji – Michała Pawlaka poprzez pokrycie kosztów  rehabilitacji oraz leczenia, w formie wpłat na subkonto Multiplus 47 1140 0000 4702 1301 6474 .

Suma uzyskana z wpłat  na konto wyniosła 9,724,00 złote. Całość zebranych funduszy została zużytkowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczona  na rehabilitację i leczenie podopiecznego fundacji – Michała Pawlaka.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazane wsparcie.

 

 

Zarząd Fundacji Wspierania Rodziny Adams