ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SPOTKANIA DLA RODZICÓW NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO I ICH DZIECI W WIEKU 1-5 LAT !!!

Od maja startujemy z nowym projektem.
Opracowany przez nas program zakłada 2 cykle 10-tygodniowych spotkań dla rodziców nieaktywnych zawodowo i ich dzieci w wieku 1-5 lat. Projekt poprowadzą specjaliści tacy, jak np. : trener animator, doradca zawodowy, pedagog terapeuta, trener sportu, specjalista zasad zdrowego żywienia, fotograf itp. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po 2 godziny.
Stawiamy na rozwój dzieci pod względem ruchowym i artystycznym.
Dla rodziców przygotowaliśmy spotkania z pedagogiem i doradcą zawodowym.

Informacje pod numerem : 609 999 475 lub koordynator@fundacjaadams.org.pl

Projekt Współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.