Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – korzyści

Posiadanie pracy jest niezbędne do integracji społecznej, niezależności i rozwoju osobistego.

Jednak równe warunki dostępu do pracy nadal stanowią jedno z głównych wyzwań dla osób niepełnosprawnych, które są szczególnie narażone z punktu widzenia zatrudnienia: w Polsce zaledwie 5% pracowników posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a stopa bezrobocia lub bierności zawodowej wśród członków tej grupy w wieku produkcyjnym przekracza 63%.

Z tego powodu zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne promują specjalne programy szkoleń i zatrudnienia oraz przyznają pomoc w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ten sposób korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych są podwójne: niepełnosprawni mają dostęp do pracy, a firmy uzyskują korzyści ekonomiczne i/lub podatkowe.

Wyrabianie dobrych nawyków higienicznych u osób niepełnosprawnych

Praca jako synonim autonomii i rozwoju osobistego

Dla osób niepełnosprawnych posiadanie pracy jest sposobem na poczucie przydatności w społeczeństwie i sposobem na spełnienie osobiste. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną ma to również zasadnicze znaczenie dla ich integracji, dla ich osobistej dojrzałości i możliwości bycia niezależnym, doskonaląc się z dnia na dzień.
Inne korzyści z posiadania pracy to:

Znacząca poprawa w dbałości o ich wizerunek.
Poprawa poczucia własnej wartości i postrzegania siebie.
Postępy w zakresie ich osobistej autonomii.
Większa wiedza na temat własnego potencjału i osobistych ograniczeń.
Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w życiu codziennym.
Większa zdolność do obserwowania i rozumienia środowiska oraz funkcjonowania w nim.
Większa inicjatywa w planowaniu i rozwijaniu działań, zarówno w miejscu pracy, jak i na poziomie rodzinnym i osobistym.

Inne powody, dla których warto zatrudnić osoby niepełnosprawne w swojej firmie. Poza korzyściami podatkowymi i ekonomicznymi, zatrudnianie osób niepełnosprawnych ma także inne zalety dla firm. Niektóre z nich to:

Firma opracowuje politykę kadrową, która jest bardziej otwarta na różnorodność. Utrzymanie otwartej kultury korporacyjnej jest ważne dla przyciągania, wykrywania i zatrzymywania talentów. Różnorodność profili zawodowych, kompetencji, doświadczeń i wizji pracowników jest wielką szansą dla firm.

Firma ma lepsze środowisko pracy. Ogólnie rzecz biorąc, firma, która zatrudnia pracowników niepełnosprawnych ma o wiele bardziej przyjazne środowisko pracy, ponieważ jej kapitał ludzki wzrasta.

Firma jest bardziej konkurencyjna. Firmy, które włączają osoby niepełnosprawne do swoich zespołów pracowniczych, są zazwyczaj bardziej konkurencyjne w swojej branży i przyciągają więcej potencjalnych klientów.

Firma poprawia swój wizerunek i swoją społeczną odpowiedzialność biznesu. Wszystkie korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych można ująć w jednym zdaniu: wzbogaca się filozofia firmy, wzmacnia się jej wizerunek i zyskuje ona na znaczeniu ze społecznego punktu widzenia.

One thought on “Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – korzyści

Dodaj komentarz