Nauka dzieci dobroczynności

Twoje dziecko może zapytać Cię czym jest dobroczynność. Bycie charytatywnym wykracza daleko poza dawanie czegoś komuś innemu: musi to być świadome działanie, które przynosi korzyść komuś innemu. Kiedy decydujemy się na praktykowanie wartości dobroczynności, decydujemy się dać coś osobie w potrzebie, nie otrzymując nic w zamian. Wyjaśnienie dzieciom, jak być miłosiernym nie jest trudne. Jednak z wiekiem niektóre wartości mogą słabnąć. Dlatego tak ważne jest, abyś jako rodzic przypominał im i pomagał wzmacniać każdą wartość, której ich nauczyłeś.

Dobroczynność wobec nieznajomych

Czym jest dobroczynność?

Dobroczynność jest działaniem polegającym na bezinteresownym pomaganiu innym bez otrzymywania czegokolwiek w zamian. W tym sensie dobroczynność ma zastosowanie w każdym aspekcie życia poprzez działania solidarnościowe, które zapewniają wsparcie tym, którzy go najbardziej potrzebują. Dobroczynność jest również związana z trzema wartościami religii chrześcijańskiej: wiarą, nadzieją i miłosierdziem. Dla chrześcijanina miłość jest czymś najbliższym dobroci.

W religii chrześcijańskiej dobroczynność opiera się na miłości Boga i bliźniego. Wymaga również praktykowania dobra, jest bezinteresowna i hojna. To daje duchowi uczucia radości, pokoju i miłosierdzia. Jednakże dobroczynność jest również podstawowym filarem innych religii lub etycznych koncepcji życia. W tym sensie pojęcie dobroczynności jest również używane do mówienia o pomocy udzielanej potrzebującym bezinteresownym działaniem jednostki na rzecz drugiego.